Låna pengar

De flesta människor behöver någon gång i sitt liv låna pengar. Det finns i huvudsak två typer av lån; lån med en säkerhet och lån utan säkerhet.

Ett lån med en säkerhet, t.ex ett bostadslån, innebär att säkerheten fungerar som pant för lånet. Ett lån utan säkerhet, är som det låter, ett lån som saknar någon säkerhet för långivaren. Det blir därmed mer riskabelt utifrån långivarens perspektiv. Generellt sett är därför räntan på ett lån utan säkerhet högre än räntan på ett lån med säkherhet.